Kursy spawania wszystkimi metodami MAG, TIG, MIG, MMA

Zapisy na kurs – karta zgłoszenia do pobrania:

Wniosek *PDF

Wniosek *DOC

23 listopada 2023

Posiadamy niezbędny Atest Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny, atest TÜV SÜD i uznanie Urzędu Dozoru Technicznego poświadczone certyfikatem ISO 9001:2015.

Zapewniamy kadrę szkoleniową składającą się z wysokiej klasy fachowców, a także nowoczesny sprzęt spawalniczy spełniający aktualne standardy.

Dzięki temu mają Państwo możliwość nabycia niezbędnej wiedzy, jak również praktycznych umiejętności, które pozwolą Państwu na swobodne i rzetelne wykonywanie zawodu spawacza.

 

Prowadzimy:

 • szkolenia na poziomie podstawowym (moduł I - spoiny pachwinowe) oraz ponadpodstawowym (moduł II - spoiny doczołowe blacha i moduł III – spoiny doczołowe rura);
 • egzaminy spawaczy;
 • recertyfikację.

 

Szkolenia i egzaminy prowadzone są w następujących metodach spawania:

 

 • 111 – spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (MMA),

Spawanie ręczne elektrodą otuloną jest dość uniwersalna metodą stosowana w budownictwie, przemyśle stoczniowym, produkcji i w naprawach elementów. Umożliwia nam łączenie m.in. stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, żeliwa.

 

 • 131 – spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG),

Spawanie półautomatyczne elektroda topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He i ich mieszanki) jest szeroko stosowana w produkcji konstrukcji spawanych, przemyśle stoczniowym i budownictwie. Umożliwia nam łączenie m.in. aluminium i jego stopów.

 

 • 135/136 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG),

Spawanie półautomatyczne elektroda topliwą w osłonie gazu aktywnego (CO2, Ar+CO2 i/lub O2) jest szeroko stosowana w produkcji konstrukcji spawanych, przemyśle stoczniowym i budownictwie. Umożliwia nam łączenie m.in. stali węglowych i nierdzewnych.

 

 • 141 – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG),

Spawanie ręczne elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (Ar, He i ich mieszanki) jest z powodzeniem stosowany w produkcji i budownictwie. Często spawanie TIG jest stosowane w kombinacji z innymi metodami np. elektroda otuloną 111 do spawania rurociągów lub konstrukcji ciśnieniowych. Umożliwia nam łączenie stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium i jego stopów oraz metali nieżelaznych.

 

 • 311 – spawanie acetylenowo-tlenowe,

Spawanie ręczne acetylenowo-tlenowe jest stosowane szeroko w naprawach, konstrukcjach rurociągów, instalacjach gazowych, wodnych itp. Nie jest już powszechnie wykorzystywane na skale przemysłowa jako proces spawania wiodący. Umożliwia nam spawanie stali węglowych o nie dużych grubościach.

 

Egzaminy przeprowadzane są odpowiednio wg norm i przepisów: EN ISO 9606-1 – dla spawania stali, EN ISO 9606-2; -4 i -5 – dla spawania innych materiałów, Wytyczne Instytutu Spawalnictwa nr W-19/IS-17.

Kursanci mogą odpowiednio otrzymać:

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny,
 • Certyfikat wydany przez TÜV SÜD (jednostka Notyfikowana 0036),
 • Certyfikat wydany przez UDT i/lub UDT-CERT (Jednostka Notyfikowana 1433)
 • Certyfikat wystawiony przez inną wskazaną przez klienta jednostkę.

 

Ponadto przeprowadzamy szkolenia i egzaminy u Klienta na operatorów urządzeń spawalniczych wg normy PN-EN ISO14732.


Szkolenia odbywają się na terenie naszych ośrodków jak również w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Świecie:

tel./fax: (52) 331 24 35

e-mail: swiecie@kursal.pl

Ul. Wojska Polskiego 88, 86-100, Świecie

Bydgoszcz:

tel./fax: (52) 341 72 26

e-mail: bydgoszcz@kursal.pl

Ul. Nad Torem 78, 85-409, Bydgoszcz

Nakło:

Tel. (52) 385 44 42

e-mail: kursal@kursal.pl

Ul. Gimnazjalna 11, 89-100, Nakło nad Notecią