Kurs Pilarz - Drwal

Zapisy na kurs – wniosek do pobrania:

Wniosek *PDF

Wniosek *DOC

27 kwietnia 2021

Praktyczną część szkolenia realizujemy zawsze na powierzchniach zrębowych, udostępnianych przez Nadleśnictwa, na terenie którego szkolenie jest realizowane!

 

Posiadamy na wyposażeniu ośrodka niezbędny sprzęt do realizacji szkolenia w tym:  pilarki spalinowe oraz sprzęt pomocniczy używany przy pozyskaniu drewna a także niezbędną odzież ochronną w tym specjalistyczne kaski, kamizelki, spodnie antyprzecięciowe.

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 118 poz.1263) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 )

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: działanie, obsługa i konserwacja sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w zawodzie pilarz-drwal, w tym zasady BHP dotyczące wycinki, a także techniki wycinki drzew, ich okrzesywania a także przerzynki drewna.

 

Kurs pilarza zakończony egzaminem przed Komisją powołaną  przez Warszawski Instytut Technologiczny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia operatora piły mechanicznej do ścinki drzew klasy III wszystkie typy. 

 

Kurs drwala zakończony wydaniem zaświadczenia na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Nasi szkoleniowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 

Gwarantujemy wysoki standard szkolenia w przystępnej cenie.

Świecie:

tel./fax: (52) 331 24 35

e-mail: swiecie@kursal.pl

Ul. Wojska Polskiego 88, 86-100, Świecie

Bydgoszcz:

tel./fax: (52) 341 72 26

e-mail: bydgoszcz@kursal.pl

Ul. Nad Torem 78, 85-409, Bydgoszcz

Nakło:

Tel. (52) 385 44 42

e-mail: kursal@kursal.pl

Ul. Gimnazjalna 11, 89-100, Nakło nad Notecią