Nakło:

tel.  (52) 385 44 42

e-mail: kursal@kursal.pl

ul. Gimnazjalna 11, 89-100, Nakło nad Notecią

Bydgoszcz:

tel./fax: (52) 341 72 26

e-mail: bydgoszcz@kursal.pl

ul. Nad Torem 78, 85-409, Bydgoszcz

Świecie:

tel./fax: (52) 331 24 35

e-mail: swiecie@kursal.pl

ul. Wojska Polskiego 88, 86-100, Świecie

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia  wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wykonywania zawodu opertaora  koparki jednonaczyniowej kl. III

 

Liczba godzin: 134 

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończony 18 rok życia
  • dobry stan zdrowia
  • wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne

 

Co po kursie: Kursant po przebytym szkoleniu przystępuje do egzaminu zewnętrznego przez komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje stosowne uprawnienia ważne bezterminowo.

 

30 kwietnia 2021

WNIOSEK *DOC

Wniosek *PDF

Zapisy na kurs – wniosek do pobrania:

Szkolenie na operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, do 25 ton